Tłumacz przysięgły – profesjonalne Biuro Tłumaczeń

Niektóre treści wymagają uwierzytelnienia. Oznacza to, że ich przekładem zająć się musi tłumacz przysięgły. Ten szczególny rodzaj autora przekładów, posiada uprawnienia, które pozwalają na poświadczanie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły to osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego, spełniła wymagania zawarte w Ustawie o tłumaczeniach przysięgłych i złożyła ślubowanie. Pieczę nad tłumaczeniami przysięgłymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły
Tłumacz przysięgły – Biuro Tłumaczeń

Tłumaczenia umów, dokumentów i uwierzytelnione

Jakie treści wymagają poświadczenia? Tłumaczenia uwierzytelnione obejmują te treści, które posiadają moc prawną, są podmiotem spraw sądowych i urzędowych. Tłumaczenie przysięgłe może być także wykonane na prośbę jednej ze stron, np. w trakcie ubiegania się o odszkodowanie, podczas przesłuchań policyjnych, tłumaczenia aktów notarialnych czy ustaw. Tłumaczenie dokumentacji samochodowej podczas rejestracji pojazdu z zagranicy, wymaga uwierzytelnienia.
Tłumaczenie umów również wymaga poświadczenia. W umowach znajdują się bardzo ważne informacje, nierzadko sygnatury oraz treści prawnicze. Do prawidłowego tłumaczenia umów zawsze powinien zostać zaangażowany tłumacz przysięgły. Wtedy ma się całkowitą pewność, że przekład jest rzetelny, bezbłędny oraz zgodny z zasadami jakimi objęte są tłumaczenia uwierzytelnione.

Biuro tłumaczeń Advance

Tłumaczenia pisemne i ustne – biuro tłumaczeń

Polecamy ofertę biura tłumaczeń Advance-mk, które prowadzi osoba translatora opisów lub tekstów już wiele lat z długookresowym doświadczeniem w wymienionej działalności. Dlaczego właśnie taka forma tłumaczenia? Ponieważ zarówno nabyta wiedza jak i krótki czas wykonywania zleceń, działa na korzyść wymienionej firmy.
Jakość i szybkość tłumaczenia, solidność w wykonaniu każdego zlecenia, elastyczność oraz z trudem zdobywane doświadczenie pozwoliły nam stworzyć doskonale funkcjonujące biuro tłumaczeń przysięgłych. Podejście do swoich obowiązków sprawiło, że nasza praca stała się naszą pasją. Tworzymy tłumaczenia pisemne – na co zwrócić uwagę? W jakich obszarach życia codziennego? Są to np. przekłady pism, umów, dokumentów z dziedziny:

  • Elektryka
  • Logistyka
  • Handel
  • Reklama
  • Strony www
  • Marketing i zarządzanie
  • i tym podobne obszary.

Tłumaczenia z poszczególnych dziedzin opracowywane są przez tłumaczy specjalizujących się tylko i wyłącznie w danej dziedzinie.

Author: admin